UM | PAGDALO SA PAGSASANAY NG KASUGUFIL

Bilang pagsuporta sa kalatas ng Kapisanan ng mga Superbisor at Guro sa Filipino, hinihikayat ang mga punong – guro, ulong- guro, dalubguro at guro na makadalo sa gawaing ilulunsad ng samahan sa isang opisyal na oras.
Kalakip nito ang kalatas ng samahan at matrix ng gawain.
Ang madalian at malawakang pagpaparating sa kinauukulan ng Memorandum na ito ay inaasahan.

0968 - Memorandum-JAN-18-18-033.pdf