UM | 2018 BRIGADA ESKWELA JINGLE MAKING CONTEST

1. The Department of Education will conduct the Jingle Making Contest for the 2018 Brigada Eskwela with the theme, “Pagkakaisa para sa Handa, Ligtas at Matatag na Paaralan tungo sa Magandang Kinabukasan”….

0888 - Memorandum-MAR-13-18-113.pdf