UM | PAGLAHOK SA PAGLIKHA NG PIYESA NG SABAYANG PAGBIGKAS

Bilang paghahanda sa lokal at nasyonal na pagdiriwang ng buwan ng wika, hinikikayat ang mga guro na may kasanayan sa paglikha ng piyesa para sa sabayang bigkas na ang tema: Kasaysayan ng Lungsod Dasmariñas.
Ang araw, oras, at dako ng pasahan ng piyesa ay sa Hunyo 29, 2018 sa ganap na ika —5 ng hapon at sa ating opisina sa Curriculum Implementation Division.
Kalakip nito ang tuntunin ng timpalak.
Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0755 - Memorandum-JUN-11-18-246.pdf