UM | PAGPAPASA NG ULAT TUNGKOL SA BILANG NG MGA ORIHINAL NA AKDANG LOKAL AT PICTURE BOOK (SMALL BOOKS AND BIG BOOKS) SA ASIGNATURANG FILIPINO AT MOTHER TONGUE-BASED

Bilang paghahanda sa pagpapatibay ng kasanayan sa pagbasa at pagpapalakas sa mga proyekto ng pagbasa sa mga paaralan, hinihiling na magpasa ng ulat tungkol sa bilang ng mga orihinal na lokal na akda at picture books ng mga guro.
Ipapasa ang ulat ng soft copy sa email: cid.dasmacity@deped.gov.ph sa Hunyo 22, 2018.
Kalakip nito ang pormat ng ulat.
Hinihiling ang mabilis na pagpapalaganap ng Memorandum na ito.

0759 - Memorandum-JUN-07-18-242.pdf