Re-Opening! SHS Voucher Program Online Application

voucher
Muling bubuksan ng DepEd ang online application para sa Senior High School Voucher Program ngayong April 22 hanggang May 6, 2016. Ang programang ito ay para sa mga nagtapos ng Grade 10 na nais magpatuloy ng Senior High School sa pribadong paaralan, pampubliko o pribadong unibersidad o kolehiyo, o technical-vocational institutions. Bisitahin ang http://ovap.deped.gov.ph para mag-apply.